Macoma Samfundet

Macoma-samfundet på 7 meters dybde i Nivå Bugt.Typiske arter, som er forstørrede omkring bundudsnittet, er længst til venstre den store sandmusling Mya arenaria og den mindre østersømusling Macoma balthica. Til højre ses sandormen Arenicola marina. Nede i sandbunden ses fra venstre: Østersømusling, sandmusling og hjertemuslingen Cerastoderma glaucum.Noget længere til højre den lille havbørsteorm med tentakelkrone Fabricia sabella, den noget større havbørsteorm Nephtys caeca, små havbørsteorme i y-formede rør Pygospio elegans og en dybt nedgravet sandorm i sin gang. Ovenpå bunden findes masser af dyndsnegle Hydrobia ulvae, små tanglopper med røde øjne Bathyporeia pilosa, blåmuslinger Mytilus edulis, en skrubbe Platichthys flesus og snoede ekskrementhobe fra sandorm.

Macoma-samfundet på 13 meters dybde i Køge Bugt.
De forstørrede arter er længst til venstre havbørsteormene Scoloplos armiger och Pygospio elegans samt til højre havbørsteormen Capitella capitata. Nede i sandbunden fra venstre: Flere havbørsteorme Pygospio elegans, hjertemuslingen Cerastoderma glaucum, havbørsteormen Scoloplos armiger. Noget længere til højre den store sandmusling Mya arenaria, havbørsteormen med tentakelkrone Fabricia sabella, den rosa østersømusling Macoma balthica og de marine regnorme Oligochaeta, som er tynde som tråde. Ovenpå bunden findes mængder af dyndsnegle Hydrobia ulvae og en delvis nedgravet skrubbe Platichthys flesus

The Macoma community at a depth of 7 metres in Nivå bay.
Typical species that are magnified around the bottom cake are, furthest to the left the large Sand Gaper Mya arenaria and the smaller Baltic Tellin Macoma balthica. To the right the Lugworm Arenicola marina. Down in the sandy bottom from the left: Baltic Tellin, Sand Gaper and Lagoon cockle Cerastoderma glaucum. A little further to the right the little Fanworm with the tentacle crown Fabricia sabella, the larger polychaete Nephtys caeca, small bristleworms in y-shaped tubes Pygospio elegans and a deeply buried sand worm in its tunnel. Above the bottom there are masses of Laver Spire Shells Hydrobia ulvae, small scuds with red eyes Bathyporeia pilosa, blue mussels Mytilus edulis, a Flounder Platichthys flesus and coiled piles of excrement from sand worms.

The Macoma community at a depth of 13 metres in Køge bay.
Species which are magnified are, furthest to the left, the bristleworms Scoloplos armiger and Pygospio elegans, as well as to the right the bristleworms Capitella capitata. Down in the sandy bottom from the left: several bristleworms Pygospio elegans, the Lagoon cockle Cerastoderma glaucum, the bristleworm Scoloplos armiger. A little further to the right the large Sand Gaper Mya arenaria, the Fanworm with the tentacle crown Fabricia sabella, pink BalticTellins Macoma balthica and hair thin marine Annelid worms Oligochaeta. Above the bottom there are masses of Laver Spire shells Hydrobia ulvae and a partly buried Flounder Platichthys flesus.